Aktualności

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywny rodzic z LGOM” do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 18.03.2019r. do 19.04.2019r.

Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone w wyżej wskazanym okresie, będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w IV 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie §3 pkt. 13 Regulaminu uczestnictwa w projekcie Beneficjent w ramach obrad Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w IV 2019r., ma wydzielone minimum jedno miejsce dla mężczyzny.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA