Aktualności

Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom.eu Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (CDIS EUROPROJEKT Biuro projektu pt. „Aktywny Rodzic z LGOM ”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych obowiązują do ich odwołania.

Kolejna rekrutacja uzupełniająca do I edycji projektu

Informujemy iż od 10.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać zarówno osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych jak i osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: do 28 września 2020 r.

Przypominamy również że trwa nabór dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku (wyłącznie dla osób na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich).

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 03.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich.

Maksymalny okres refundacji: do 30 września 2020 r.

Rekrutacja potrwa do 14.02.2020.

Rekrutacja uzupełniająca mężczyzn do projektu

W związku z możliwością zwiększenia liczby uczestników w projekcie Aktywny rodzic z LGOM, informujemy, ze od dnia dzisiejszego (29.11.2019), rozpoczynamy rekrutację dla mężczyzn chcących skorzystać z refundacji wynagrodzenia niani lub opłat w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna za opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia.

Formularze rekrutacyjne mogą składać ojcowie bezrobotni oraz przebywający na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub wychowawczych.

Rekrutacja potrwa do 20.12.2019.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie na podstawie § 3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

Nieczynne biuro

W dniach 09 – 13.09.2019 biuro projektu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy w poniedziałek 16.09.2019.

Dodatkowa rekrutacja

W związku z możliwością zwiększenia liczby uczestników w projekcie Aktywny rodzic z LGOM, informujemy, ze od dnia dzisiejszego rozpoczynamy rekrutację; dla osób chcących skorzystać z refundacji opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna (tj. przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich). Rekrutacja potrwa do 23.08.2019. Liczba miejsc przewidziana do objęcia wspraciem: 3.