Kolejna rekrutacja uzupełniająca do I edycji projektu

Informujemy iż od 10.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać zarówno osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych jak i osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: do 28 września 2020 r.

Przypominamy również że trwa nabór dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku (wyłącznie dla osób na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich).