Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 03.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich.

Maksymalny okres refundacji: do 30 września 2020 r.

Rekrutacja potrwa do 14.02.2020.