Rekrutacja uzupełniająca mężczyzn do projektu

W związku z możliwością zwiększenia liczby uczestników w projekcie Aktywny rodzic z LGOM, informujemy, ze od dnia dzisiejszego (29.11.2019), rozpoczynamy rekrutację dla mężczyzn chcących skorzystać z refundacji wynagrodzenia niani lub opłat w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna za opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia.

Formularze rekrutacyjne mogą składać ojcowie bezrobotni oraz przebywający na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub wychowawczych.

Rekrutacja potrwa do 20.12.2019.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie na podstawie § 3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.