Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywny rodzic z LGOM” do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 04.07.2019r. do 19.07.2019r.

Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone w wyżej wskazanym okresie, będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w VII 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie oraz zakładana liczba osób bezrobotnych/przebywających na urlopach wychowawczych, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA