Listy rekrutacyjne

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 23.04.2019r. do 03.06.2019r.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

Dodatkowo, liczba osób dla których przewidziano wsparcie w postaci refundacji kosztów zawiązanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 przez nianie, została zwiększona z 14 na 15 z powodu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie jednej z uczestniczek I grupy.