Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 22.05.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny rodzic z LGOM”.

Zmiana w Regulaminie dotyczy terminu drugiej rekrutacji. Zmiana ma na celu dostosowanie założeń projektu do potrzeb uczestników projektu