Skorygowana lista rekrutacyjna

W związku z błędnym przyznaniem punktów za kryterium zamieszkiwanie na terenie wiejskim, zamieszczamy skorygowaną listę rekrutacyjną dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię. Korekta ta nie wpływa na liczbę osób, które zostały zakwalifikowane do projektu

Pozostałe listy pozostają bez zmian.