Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 25.04.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny rodzic z LGOM”.

Zmiany  w Regulaminie dotyczą terminów rekrutacji oraz obrad komisji rekrutacyjnej, a także struktury grupy docelowej.

Zmiany mają na celu dostosowanie wskaźników i założeń projektu do potrzeb uczestników projektu.