Listy rekrutacyjne

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 18.03.2019r. do 19.04.2019r.