O projekcie

Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 50 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (46 kobiet i 4 mężczyzn) z terenu gmin LGOM w okresie II 2019- IX 2020.

5 KROKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z LGOM”

KROK 1

Jeśli jesteś mieszkańcem LGOM, nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3, chcesz wrócić do pracy i potrzebujesz środków na zatrudnienie niani lub opłatę żłobka?

ZACZNIJ JUŻ TERAZ

KROK 2

Odwiedź stronę www.aktywnyrodziczlgom.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/projektaktywnyrodziczlgom

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty

KROK 3

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z LGOM”

ul. Kamienna 16A,
59-300 Lubin

bądź dostarcz Formularz osobiście.

KROK 4

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnyrodziczlgom.eu

KROK 5

W RAZIE PYTAŃ, ZAWSZE MOŻESZ SIĘ

Z NAMI SKONTAKTOWAĆ!

e-mail: kontakt@aktywnyrodziczlgom.eu

Tel: 605 20 20 26, 605 20 20 76

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 464 573,63 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1 244 887,58 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.02.2019r. do 30.09.2020r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:

– 12 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;

– 28 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;

– 8 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;

– co najmniej 42% Uczestników projektu nie później niż po upływie 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.